ബൂലോഗ മലയാളിയാകുവാന്‍ ഞാനും...
സുഹൃത്തുക്കളില്‍ പലരും ബൂലോഗത്ത്‌ സ്വന്തമായി മേല്‍ വിലാസം കരസ്തമാക്കിയപ്പോഴൊക്കെ മടിച്ചു നില്‍ക്കുകയായിരുന്നു... മടിയാണല്ലോ അല്ലെങ്കിലും എല്ലാത്തില്‍ നിന്നും നമ്മെ തടയുന്നത്‌.. പിന്നെയെപ്പോഴോ സ്വന്തമായി ഒരു ഇടം വേണമെന്ന ചിന്ത വേരുകളാഴ്ത്തിയപ്പോള്‍ മടി തല്‍ക്കാലത്തേക്ക്‌ മാറ്റി വച്ചാലോ എന്ന്‌ തോന്നി തുടങ്ങി... അങ്ങനെ അവസാനം ബൂലോഗ മലയാളികളില്‍ ഒരാളാകുവാന്‍ ഞാനും എത്തിയിരിക്കുന്നു...
0 Responses