അവളോട് പറയാനാവാത്തത് (കഞ്ഞി കുടി മുട്ടിയാലോ)
ചപ്പാത്തിയെന്ന പേരിൽ
ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ രചിക്കുന്നവളേ,
അതിന്റെ കറിയിൽ
ഭൂഖണ്ഡാന്തര രുചികൾ
സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്നവളേ
ഞാനിതാസ്വദിക്കുകയല്ല
സഹിക്കുകയാണെന്ന്
എങ്ങനെയാണു
നീ തിരിച്ചറിയുക...

(കവിതയല്ല, ആത്മരോഷം..)
5 Responses
 1. ajith Says:

  ഒരേയൊരു സജഷന്‍:

  ആ കുക്കിനെയങ്ങ് മാറ്റിയാലോ...??!! 2. പറയാതെ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ പറഞ്ഞറിയിക്കണം. ഇല്ലെങ്കില്‍ കഞ്ഞികുടി മുട്ടുന്നതിനേക്കാള്‍ വലിയ ഉദരവൈഷമ്യം സഹിക്കേണ്ടിവരും


 3. jayanEvoor Says:

  ‘ഭൂഖണ്ഡാന്തര രുചികൾ’
  നല്ല പ്രയോഗം!